A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Комунальне некомерційне підприємство "Городоцька центральна районна лікарня" Городоцької районної ради Хмельницької області

Здоров'я - найбільша цінність.

Дата: 24.06.2018 16:53
Кількість переглядів: 50

Здоров’я  це – найцінніше,  що є в людини, це -  той природній капітал, що дається кожному при його народженні, без якого практично не можливо досягти будь-яких успіхів у житті – особистих, професійних, творчих.

Після заходів по реформуванню  структури Городоцької ЦРЛ та оптимізації її роботи охорону здоров’я жителів нашого району забезпечують такі лікувально-профілактичні заклади:

  • Городоцька підстанція Хмельницької станції екстренної медичної допомоги, в склад якої входять 2 бригади (лікарська та фельдшерська) в м. Городок та 1 бригада (фельдшерська) в смт Сатанів, яка територіально знаходиться на теренах району, але підпорядковується та безпосередньо керується з обласного центру – надає екстренну та невідкладну медичну допомогу;
  • Городоцький районний  центр ПМСД , в склад якого входять 10 АЗП/СМ та 49 ФАПів та ФПів  – надає первинну медичну допомогу;
  • Городоцька центральна районна лікарня – надає вторинну медичну допомогу ( стаціонарну та амбулаторно - поліклінічну), а також як материнська структура новоутворених закладів надає їм методологічну та практичну допомогу.

Упродовж року, що минув, колектив медичних працівників Городоцької ЦРЛ спрямовував зусилля на збе­реження досяг­нутого раніше, на ефективне використання обмежених фі­нансових та матеріальних ресурсів, нама­гався задовольнити сподівання кожного грома­дянина в отри­манні належних обсягів медичної допомоги.

Незважаючи на це та на недостатнє  державне фінансування, дякуючи благодійній допомозі меценатів, лікувально-профілактичними закладами району проведена певна   робота по покращенню медичного обслуговування населення.

Городоцька центральна районна лікарня на даний момент, за  рішенням Акредитаційної комісії при управлінні охорони здоров’я Хмельницької обласної державної адміністрації, має вищу акредитаційну категорію,   володіє  ліцензіями на медичну практику, на право провадження роботи з контрольованими речовинами та джерелами іонізуючого випромінювання, підготовлено пакет документів на одержання ліцензії на право провадження роботи з переробки крові.

Маємо непогані результати в лі­кувальній роботі. За 2014 рік пролі­ковано стаціонарно 9420  хворих, у т. ч. 5333 жителі сільської місцевості;  про­оперовано в стаціонарах хірургіч­ного профілю 2040 хворих, в т.ч. 1053 сільських жителів; у пологовому відділенні ЦРЛ народилося  476 дітей; зареєстровано 327429 відвідувань пацієнтів до лікарів поліклініки; також лікарями поліклініки проведено  327424 відвідувань   пацієнтів вдома; кількість відвідувань до стоматологів та зубних лікарів склала 28909, в т.ч. 16129 сільських жителів, проведено протезування зубів 285 особам,  в т.ч. 190 сільським жителям.

За 5 місяців цього року медики району провели комплексний огляд дис­пансерних хворих, працівників сільського господарства і промис­ловості, виявлених хворих взято під диспансерний нагляд, вони оздоровлюються стаціонарно та в амбулаторних умовах. Так, стаціонарно проліковано 3943 хворих, в т.ч. 2293 жителів сільської місцевості; про­оперовано в стаціонарах хірургіч­ного профілю 826 хворих, з них 413 сільських жителів; у пологовому відділенні ЦРЛ народилося 186 малюків; зареєстровано 156476 відвідувань пацієнтів до лікарів поліклініки;   лікарями поліклініки проведено  10922 відвідувань   пацієнтів вдома. Особли­ву увагу приділяємо медичному обслуговуванню   ветеранів праці, учасників та дітей війни, воїнів - учасників боєвих дій в Афганістані , постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС, учасників АТО та тимчасово переміщених осіб із зони АТО та АРК Крим.

Протягом 2014 року отримали стаціонарне лікування  110 учасників бойових дій, 94 інваліди війни та 1458 учасники війни. За цей період пройшли санітарно-курортне лікування 22 учасники бойових дій, 6 інвалідів війни, 42 учасники війни.

Пільгове протезування зубів отримали за 2014 рік – 58 осіб, за 5 місяців цього року - 18 осіб.

Не залишаються без уваги хворі на хронічні та соціальні недуги.  Так хворі на цукровий діабет одержали в 2014р. безкоштовно інсулінів та таблетованих цукрознижуючих препаратів   на суму 556844 грн., онкологічні пацієнти  одержали   препаратів   на суму 107937 грн., пацієнти фтизіатричної служби одержали   препаратів   на суму 11888 грн. За 5 місяців цього року хворі на цукровий діабет одержали безкоштовно інсулінів та таблетованих цукрознижуючих препаратів   на суму 140615 грн., онкологічні пацієнти одержали  препаратів  на суму 18133 грн., пацієнти фтизіатричної служби одержали   препаратів   на суму 11888 грн.

Значно покращилось дитяче харчування, закуплено сухих мо­лочних сумішей в 2014 році на суму 10800 грн. та за 5 місяців 2015 року на суму 7588 грн.

Транспортом Городоцького РЦПМСД здійснюється безкоштовне транспортування хворих, які потребують гемодіалізу до Хмельницької обласної лікарні.

Медики району докладають всіх зусиль, проявляють милосердя, чуйність до кожного пацієнта, ко­трий чекає допомоги.

В перед­день свята хочу відзначити злагоджену роботу  та   ріст  оперативної діяльності    у відділеннях хірургічного профі­лю, оволодіння новими методами лікування в травматологічному, хірургічному, кардіологічному відділеннях, освоєння нових ме­тодик діагностики на сучасних цифровому флюорографічному апараті, апараті ультразвукових досліджень, електрокардіогра­фічних комплексах та сучасних методик лікування і протезування на обладнанні в стоматологічно­му відділенні.

За всіма цими по­казниками стоїть напо­леглива пра­ця і високий професіона­лізм лікарів: Слободяна Й.П., Жиловського Е.І., Смаковської Н.М., Жищинського С.В., Лазарука І.І., середніх медичних працівників: Михайлова О.І., Вольської О.М., Сматаніної А.В., Щудляк А.А., Гедз С.Г., Галко М.І., Волос О.Г., Гумінської О.А., Сельської О.І., Бас Л.М., молод­ших медичних сестер: Цвик Т.П., Росквас О.О., Іваськевич О.І., Мазур Л.Е., Шкробот Т.В.  

Одними з найкращих лікувально-профілактичних лікувальних закладів Городоцького РЦПМСД є Великокарабчиївська  та Клинівська амбулаторії загальної практики-сімейної медицини, де надають медичну допомогу населенню лікарі загальної практики-сімейної медицини Тимчук М. І. та Орлова Т. В.. Також хочеться відзначити фельдшерів: Шкодяк А.В. (ФП с. Мартинківці), Баран І. О. (ФП с. Лісогірка), Івасюк О. В. (ФП с. Варівці), Валівця Р. Г. (ФАП с. Кремінна); медичних сестер загальної практики-сімейної медицини: Кохан Н. В. (Городоцька АЗП/СМ), Гелик В. В. (Лісоводська АЗП/СМ), Гичкіну Г. М. (Купинська АЗП/СМ), Стеньгач Т. В. (Турчинецька АЗП/СМ), фельдшера Іванковецької АЗП/СМ Дмитрину А. С..

З метою омолоджен­ня медичних кадрів у районі про­водиться значна проф­орієнтаційна робота, в першу чергу серед сільської молоді,  готується 3 лікаря-інтерни для ЦРЛ та 4 лікаря-інтерна за спеціальністю загальна практика сімейна медицина, які в подальшому будуть працювати в медичних закладах РЦПМСД.

По всіх відділеннях ЦРЛ проведені поточні ремонти, переважно  за рахунок залучених коштів. Вагому допомогу відчуваємо від приватних підприємців міста і району, сільсько­господарських товариств.

Особливо хочу відмітити значний внесок у розвиток матеріально - технічної бази закладів охорони здоров’я району нашого земляка, народного депутата України, мецената Гереги О.В. Завдяки наданій Олександром Володимировичем  допомозі в Городоцькій ЦРЛ введені в експлуатацію сучасні централізоване стерилізаційне відділення та пральня; в Городоцькому Центрі первинної медико-санітарної допомоги  проведено капітальні ремонти в Клинівській АЗП/СМ, ФАПах с. Кремінна та с. Бедриківці, в ряді амбулаторій та фельдшерських пунктів замінено вікна та двері на сучасні метало пластикові, проведено поточні ремонти, отримано 5 санітарних автомобілів.

Разом з тим перед закладами охорони здоров’я району  стоїть ряд проблемних питань: плекаємо надію завер­шити будівництво лікувального корпусу Городоцької ЦРЛ; нагальним є оснащення лікарні новою сучасною лікувально-діа­гностичною, фізіотерапевтичною, лабораторною, стоматологічною апаратурою.

Це далеко не весь перелік проблем галу­зі, вирішення яких потребує сьогодення. Та медики району оптимістично дивляться в за­втрашній день і роблять все за­лежне від них для збереження та покращення здоров'я людей.

З нагоди свята вітаю всіх ме­дичних працівників району і тих, хто вже зняв білий халат, перебу­ваючи на заслуженому відпочинку, з професійним святом, зичу міцного здоров'я, родинного щас­тя і подальшого натхнення у праці на благо жителів Городоччини.

Головний лікар

Городоцького району,

депутат Хмельницької обласної ради        М.І. Дралюк


 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування